رشد 20 درصدی حضور شرکتهای داخلی در نمایشگاه صنعت!!!

ویدر مورد بخش خارجی گفت: " 6 کشور به صورت پاویونی شرکت کردند و 18کشور هم با حضور نمایندگی‌های خودشان در نمایشگاه شرکت کردند که مجموع آنها به270شرکت کننده می‌رسید. "

ویدر ادامه افزود: " ارقام و سیر صعودی در آمار نمایشگاه نشان می‌دهد که در طول دو سهسال گذشته به دلیل رشد خوب صنعت ایران و حضور موفق در بازارهای دنیا، توانسته‌ایمجایگاه مناسبی را در میان کشورهای دیگر باز کنیم. این در حالیست که ما در سالهایگذشته و ده‌هی اول انقلاب در واقع فقط مونتاژ کار بودیم. باید بگویم که در حال حاضرشرکتهای داخلی ما نه‌تنها بازار داخلی را جوابگو هستند بلکه برای صادرات هم در حالباز کردن راه خود هستند و حتی با رقبای خارجی خود هم رقابتی تنگاتنگ دارند. "

ویافزود: "با توجه‌ به تمهیداتی که سازمان توسعه تجارت در ارتباط با صدور محصولاتفراهم کرده است،‌ می‌توانیم این نوید را بدهیم که در آیتده‌ی نزدیک شاهد حضورصنعتگران کشورهای دیگری باشیم که به صنعت ما نیاز خواهند داشت. ما در حال حاضربازارهای هدفمان را شناسایی کرده‌ایم و متعاقباًاز آنها دعوت خواهیمکرد تا به ایران سفر کرده و با صنعتگران ما آشنا شوند."

ویدر پایان اضافه کرد: "به جرأت باید بگویم استقبال امسال بسیار خوب بوده و ما باافزایش صددرصدی روبرو بوده‌ایم."

درهمین راستا با برخی از شرکت کنندگان و بازدیدکنندگان صحبت کوتاهی کردیم که در پیمی‌آید؛

خانم کریمی از تاجیکستان که از تولیدکنندگان در و پتجره‌ی پلاستیکی هستندگفت: "برای خرید به ایران آمده‌ام و درواقع حجم کاری من با ایران زیاد است. من فکرمی‌کنم که خرید از ایران برای ما به‌صرفه تر است. در کشور ما اجناس ایرانی بااستقبال خوبی روبرو است و ما هم سعی می‌کنیم از اجناس درجه‌یک و با کیفیت استفادهکنیم. البته در ایران هم مثل همه‌جای دنیا اجناس با کیفیت و بی کیفیت وجود دارد. درتاجیکستان مردم بیشتر راغب هستند که از اجناس ایرانی استفادهکنند."

نادر دامنی مدیر مسئول شرکت تدارکات بین‌المللی صنایع ایران که نمایندگی چندشرکت آلمانی را در ایران برعهده‌دارد گفت: "نمایشگاه را خوب ارزیابی می‌کنم. ولیفکر می‌کنم حضور شرکتهای چینی در این نوبت بیشتر بوده است. در واقع صنعت و اقتصادما در ارتباط با دنیا بوده و هست و این نوع نمایشگاه‌ها می‌تواند تأثیر خوبی برتوسعه و رشد اقتصاد و صنعت کشورمان داشته باشد."

اکرور از آلمان که در این غرفه حضور داشت گفت: دلیل حضور من در این نمایشگاهافزایش سطح تجارت و مبادلات بازرگانی ما با ایران است و امیدوارم با معرفی محصولاتجدیدتر و کیفیت بال به مصرف کنند‌گان ایرانی بتوانیم حضور موفقی داشته باشیم." ویدرخصوص ارتباط صنعتگران و متخصصان ایران و آلمان گفت: "حضور دانشجویان ایرانی درآلمان بسیار خوب وچشمگیر است و من این را خوب ارزیابی می‌کنم و معتقد هستم که اینامر باعث بالارفتن کیفیت تولید و افزایش دانش فنی ایرانیان خواهد بود. "

دراین خصوص یکی از بازدیدکنندگان نمایشگاه معتقد بود: "این رویداد باعث تأسف استچراکه بسیاری از تولید کنندگان بزرگ و با سابقه‌ی ایرانی متأسفانه به واردکنندگان ونمایندگان اجناس بی‌کیفیت و بد چینی تبدیل شده‌اند که موجب نگرانی مصرف کنندگان وبازرگانان ایرانی خواهد بود

 

/ 0 نظر / 5 بازدید