شکوفه های گیلاس ، نیروی بهاری جذب گردشگران

 

علی جلالی نجفآبادی

فصل بهار، موسم فرا رسیدن سبزه وشکوفا شدن گل است. در این موقع از سال هوا رو به گرمی گذاشته و با رفتن سرما،درختان جان تازه ای می گیرند. چنین تحول و تازگیی در دل طبیعت به شکل شکوفه هایدرختی به نام گیلاس باظاهری خیره کننده آشکار می شود. گرچه این شکوفه ها با تمامزیبایی دارای عمر کوتاهی هستند.

البته در بسیاری از نقاط دنیادرختان گیلاس در بهار شکوفه می دهند، اما در ژاپن و در شهرهای بزرگی همچون توکیو واوکیناوا این رویداد طبیعی به سنتی فرهنگی تبدیل شده است. ساکنان کشور آفتاب در اینفصل از سال به دل طبیعت آمده و بر اساس رسمی جالب به نام "هانامی"( تماشای گل) جشنیبر پا کرده و برای گذراندن اوقاتی خوش به همراه خانواده در زیر درختان"ساکورا" (شکوفه های گیلاس) جمع میشوند.

جالبتر آنکه این رسم بتدریج ازاوکیناوا شروع شده و با شکوفایی درختان گیلاس و گرم شدن تدریجی هوا به مناطق دیگرژاپن بویژه مناطق شمالی تر از جمله کاناسای، کیوتو، اوزاکا و کانتو می رسد.

در واقع شکوفه های گیلاس در کشورژاپن به دلیل جایگاه خاصی که در فرهنگ مردم این کشور دارند در نزد مردم نوعی گل ملیبه حساب می آیند. در حال حاضر در این کشور نودوششمین سالگرد جشنواره شکوفه هایگیلاس برگزار می شود. با برگزاری جشنواره"ساکورا" ، مردم زیادی در زیر درختان جمعشده و با دیدار از یکدیگر زمینه آشناییهای بیشتری را برای خود و همشهریانشان فراهممی کنند. در این جشن آنها با خوردن، آشامیدن، برگزاری مسابقات عکاسی، شعر و موسیقیزنده، فضایی دوستانه و گرم ایجاد می کنند که در نوع خود بسیار جالب و بی نظیراست.

در سال 1912 کشور ژاپن تعدادی ازنهال های اصیل درخت گیلاس را به کشور آمریکا هدیه داد. این نهالها بویژه در منطقهواشنگتن کاشته شدند، بطوریکه امروزه بهار واشنگتن را تحت شعاع خود قرارداده اند. بویژه می توان آنها را در حوالی مجسمه جفرسون در شرق پارک"پوتوماک" ملاحظه کرد.

در حال حاضر علاوه بر مردم ژاپن وآمریکا که به این شکوفه ها دلبسته اند، دیگر مردم جهان و بویژه گردشگران بسیاری ازدیگر نقاط جهان جذب این درختان و مراسم انجام گرفته در جوار آنها شده و می شوند. بطوریکه امروزه شکوفایی درختان گیلاس، به منبع درآمد بزرگی برای ژاپنی ها تبدیلگردیده و به وسیله ای برای معرفی وتبلیغ هرچه بیشتر رسوم ملی و فرهنگ بومی آنها دربین اقوام مختلف دنیا مورد استفاده قرار می گیرند.

در پایان باید به این نکته توجهکرد که در جهان امروز، در صورت استفاده از روش های مناسب هر پدیده جالبی در ارتباطبا رسوم و آداب ملی کشورها و معرفی آن به سایر مردم دنیا باعث جذب آنها شده و زمینهرا برای درک متقابل و نزدیکی بیشتر تمدنها فراهم می کند. این مسئله به خودی خود، همتأثیر فرهنگی داشته و هم در برخوردهای دیپلماتیک و در نهایت سیاستهای آتی دولتها دربرابر یکدیگر برگ برنده را در اختیار کشور عرضه کننده قرار خواهد داد. که یکی ازمهمترین آنها افزایش قدرت جذب گردش گران خارجی می باشد

 

/ 0 نظر / 6 بازدید