رویکردی دوباره به زیر ساخت اقامتی مسافران

رفاه،امنیت، امکانات تفریحی و ورزشی، تجهیزات ارتباطی و مخابراتی ویژه و همچنین حمل ونقلآسان به هر نقطه‌ای از دنیا به همراه جدیدترین امکانات، از جمله مواردی هستند که درطبقه‌بندی این اماکن تأثیرگزار بوده و نرخ آنها را نسبت به یکدیگر تغییر خواهد داد. از این رو است که در تمامی دنیا با توجه به نیازهای روزافزون و متنوع مسافران سعیدر بالابردن این امکانات و به‌روز رسانی آنها دارند. چراکه صنعت پردرآمد گردشگری بهاین زیرساخت مهم وابستگی بسیاری دارد.
از آنجایی که کشور ما هم یکی از ده کشوربرتر جهان در حوزه‌ی آثار باستانی و طبیعی بوده است و قابلیت و توانایی بسیاربالایی در جاذبه‌های گردشگری خود دارد، به طور حتم باید در این راستا از امکاناتبه‌روز دنیا استفاده کرده و موجبات توسعه‌ی زیرساخت اقامتی افراد را فراهم کرد.
اما آنچه در این‌جا مد نظر است این‌که، متأسفانه شهرهای بزرگ و معروف کشورمانکه در سطحی جهانی و بین‌المللی مطرح هستند آن‌قدر که باید و شاید در راستای توسعه‌یاماکن اقامتی گردشگران رشدی نداشته و در جایگاه واقعی خود قرار ندارند. شاید بتواندلیل این امر را عدم حضور گردشگران خارجی دانست،‌ولی این توجیه کافی به نظرنمی‌رسد. چرا که در فصول مسافرت، گردشگران داخلی نیز از عدم وجود این امکانات رنجبرده و به زحمت می‌افتند.
در میان شیراز، مشهد، تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایرانباید به شهری اشاره کرد که زیبایی‌هایش زبانزد تمامی گردشگران دنیا است. متأسفانهباید گفت که شهر اصفهان با تمامی استعدادهای خود در امر گردشگری و صرفه‌نظر از وجودچند هتل جدید، معروف و بزرگ اقامتی، از نظر امکانات مرتبط با سکونت و پذیراییمسافران در جایگاه خوبی قرار ندارد. تعداد مهمان‌پذیرها و هتل‌های این شهر کافینبوده و برخی از آنها با وجود یدک کشیدن نام هتل حتی به جایگاه مسافرخانه‌ها ومتل‌ها هم نزدیک نیستند. باید اذعان داشت که این اماکن چه از نظر امکاناتی و چه ازنظر بهداشتی و هم‌چنین از نظر نوع و نحوه برخورد با مشتری هم آن‌طور که باید وشایسته‌ در خدمت مسافران خود نیستند.
شاید لازم باشد تا مسئولان این امر در شهراصفهان با دقت بیشتری بر نحوه‌ی عملکرد شاغلان در صنعت هتلداری و پذیرایی نظارتکرده و با در نظر گرفتن استانداردهای جدید و هم‌چنین اساسی‌ترین مبانی مربوط بهاقامت و پذیرایی مسافران زمینه را برای بهتر شدن اوضاع فراهم کنند.
به هر تقدیرتوجه به این امر نه تنها برای شهر بزرگ و زیبای اصفهان لازم و اساسی است بلکه بایددر دیگر شهرهای بزرگ و کوچک کشور نیز مورد توجه قرارگیرد

 

/ 0 نظر / 5 بازدید