از پیرمهتران، تا نومهتری

 

مصاحبه با رضایی مربی و مهتراسبان

علی جلالی نجف‌آبادی

با استادرضایی یکی از مربیان و مهتران قدیمی اسب در مجموعه ورزشی پارس توسعه ملاقات کردم. او که دارای چهره ای جذاب و حضوری مهر آفرین است. یکی از پیش کسوتان تربیت اسببصورت مدرن در کشور محسوب می شود. تقزیبا 70 سال از زندگی این پیر آفتاب سوخته درکنار اسب و میادین مسابقات اسب سواری سپری شده است. دراینجا فرصت را غنیمت شرده وبا او به گفت و گو نشستم:

##استاد رضایی با تشکر از وقتی کهدر اختیار ما گذاشتید، بهتر است در آغاز از خودتان، زندگی آغازین و اینکه چگونه بهاین حرفه وارد شدید برایمان بگویید.

من 77 سال دارم و در رابطه باحرفه خود، یعنی اسب و سوارکاری تا کنون 70 سال است که در کنار اسب زندگی می کنم. البته تا سن ده سالگی عملا وارد عرصه تربیت و کارآموزی نشدم، ولی از این سن به بعدبود که در ارتباط مستقیم با تربیت و مهتری اسب قرار گرفتم. در آغاز در خدمت پدرمواساتید دیگر کسب تجربه کرده و نکات آموزشی و تجربیاتشان را به گوش جان می خریدم. از آن زمان تا کنون این اسب است که در زندگی من جایگاهی ویژه داشته و حتی به عنوانعضوی از خانواده ام به حساب آمده است. ما نسل اندر نسل در این شغل کار کرده ایم. درحال حاضر پسرم دنباله رو این سنت خانوادگی شده است. او یکبار هم توانسته است بهمقام قهرمانی کشور دست یابد و در شرایط حاضر از همین راه امرار معاش میکند.

##بنظر می رسد رابطه با یک حیوانآنهم اسب بسیار متفاوت با دیگر روابط است. اگر امکان دارد از احساس خود در این موردبرایمان بگویید؟

شدت علاقه ام را شاید بتوانم دراین نکته خلاصه کنم که تقریباً جایی در بدن من نیست که بدلیل شرکت در مسابقاتنشکسته و یا آسیب ندیده باشد. تقریبا جای سالم در بدنم به جای نمانده است، با ایناحوال اگر یک روز اسبها را نبینم افسرده می شوم. من همیشه قبل از آنکه شب سرم راروی بالش بگذارم باید مطمئن شوم که اسبها مشکلی ندارند و از این بابت خیالم راحتباشد. از آنجاییکه اسبها عموما سر شب نمی خوابند، اگر ببینم که اسبی خوابیده است تامطمئن نشوم که چه مشکلی دارد برای استراحت به منزل نمی روم.

##شما سالها با اسب زندگی کردید آیابه نظر شما اسب می تواند در جذب گردشگران تأثیرگذار باشد؟

حضور اسب در زندگی آدمیزاد موجبطول عمر می شود. البته اینکه من جای سالم در بدنم کم است بدلیل کارهای سنگین وخطرناکی که در بخش حرفه ای اسب و سوارکاری انجام داده ام. ولی باید عموم مردمبدانند که می توانند با رعایت مسائل ابتدایی و اصولی در سوار کاری، نه تنها صدمه اینبینند بلکه از سلامت روح وجسم خودشان هم بهرمند شوند. نقل است که یک روز در هنگامسوارکاری در جنگل، همراهان چرچیل از او نظر خواستند. او هم گفت: آن زمان کهسوارکاری کرده ام جزو عمرم به حساب نمی آید. من بسیاری از مشکلاتم را هنگامسوارکاری رفع کرده ام. این مطلبی بود که من روزگاری در مجله روشنفکر خواندم. من فکرمی کنم که اگر مردم و گردشگران اسب را در زندگیشان وارد کنند تأثیر مثبت آن را بهطور حتم می بینند. من یک مطلب را به شما و خوانندگانتان گوشزد می کنم و آن هم اینستکه یک سوار کار تا آخر عمرش دچار مشکل دیسک کمر و اعصاب نمی شود. دلیل این امر همتمرین سوارکاری و نشستن بر روی اسب است، که باعث تقویت اعصاب ونشاط درونی افراد میشود. از طرف دیگر سوار کاری موجب تقویت عضلات فیله ای که کنار ستون فقرات قراردارند شده و از صدمه دیدن ستون مهره ها جلوگیری می کند.

##به نظر شما از کی و چه سنی بایدبه سراغ اسب وسوار کاری رفت؟

همانطور که گفتم؛ من از 7 سالگیبا اسب آشنا شده و سوارکاری را تجربه کرده ام. پس از آن از 10 سالگی به صورتکارآموز و سپس به مرور به شکل حرفه ای وارد عرصه اسب و سوارکاری شده ام. تجربه بهمن نشان داده است که می توان بچه ها را از همان دوران طفولیت با این حیوان عزیزومهربان آشنا کرد و متعاقبا تأثیر آن را در زندگی و رفتار آینده بچه ها مشاهدهنمود. به طور مثال شما اعتماد به نفس بالا و روحیه قوی را در وجود دانیال سوار کارکوچک ما که هفت سال بیشتر ندارد می توانید ببینید. فکر هم می کنم اگر با خود اوصحبت کنید بهتر باشد.

##دانیال عزیز شاید کمتر کودکی درایران این شانس را داشته باشد که بتواند از نعمت سوارکاری بهره مند شود. برای ما ازخودت و احساست نسبت به اسبها بگو؟

دانیال آذری هستم. هفت سالمه وسوارکار اسب هستم. من همه اسبها را دوست دارم چه اسب کوچولوی پونی و چه اسببزرگ.

##آیا دلت می خواهد وقتی بزرگ شدیمثل پدر و استاد رضایی در رشته اسب فعالیت کنی؟

بله، می خوام سوارکار خوبی بشوم. هم قهرمان کورس و هم قهرمان پرش باشم.

##به بچه های دیگر چه پیامیداری؟

با اسب دوست باشند و از آنهانترسند. مثل من سوار کاری بکنند. من همه اسبها را دوست دارم

 

/ 0 نظر / 30 بازدید