حضور جذاب طبیعت در هنر عکاسی

 

علی جلالینجف آبادی

طبیعت وگردش در آن یکی از پر جاذبه ترین بخش های صنعت گردشگری در جهان به حساب می آید. بهطوری که گردشگران طبیعت از نظر آماری رشد فزاینده ای نسبت به دیگر گردشگران در حوزههای مختلف، در کل جهان داشته اند. کشور ما هم از این قاعده مستثنی نبوده و همیشه بهدلیل موقعیت خوب آب و هوایی و تنوع زیست محیطی مورد توجهعلاقه مندانخارجی و داخلی قرار گرفته است. در این میان هم وطنانی هستند که با عشق و علاقه بهطبیعت کشور عزیزمان، آستین همت بالا زده و از استعدادها و شگفتی های زیبای طبیعتمنحصر به فرد ایرانی آثاری به یادماندنی ثبت کرده اند. در این ارتباط با یکی ازعکاسان حرفه ای مصاحبه ای کوتاه انجام داده ایم.

· از سابقه و گذشته خودتان برایما بگویید؟

نامورعباسیان هستم و در رشته کشاورزی تحصیل کرده ام. به دلیل علاقه زیادی که به محیطزیست داشتم، در سال 72 گروه دوچرخه سواری به راه انداختیم که برای تشویق مردم درجهت کاهش آلودگی هوا فعالیت می کرد. من همچنین در کانادا دوره عکاسیدیده ام که شامل عکاسی هوایی، هنری وصنعتی می شود و بعد از آن بهایران آمدم و در این جا شرکتی تأسیس کردم که زمینه فعالیت آن عکاسی در طبیعتوگرافیک بود. در ابتدا از بهترین کارشناسان محیط زیست در گونه های جانوری از جملهپرنده شناس، خزنده شناس، حشره شناس و غیره دعوت کردم و با کمک این عزیزان شروع بهتهیه عکس و تولید فیلم از گونه های در معرض خطر انقراض کردیم. و در کنار این حرکتبه شناساییجاذبه های طبیعت گردی در هر منطقه پرداختیم که تا کنون هممجموعه زیادی جمع آوری شده است. البته ما سه چهارم ایران را سفر کرده و از جاذبههای اکوتوریستی آن فیلم و عکس تهیه کرده ایم.

درهمینارتباط برای کسب تجربیات بیشتر یک سفر 40 روزه به آفریقا داشتم، که حاصل آن یک فیلم34 دقیقه ای و تعدادی عکس از حیاط وحش آن جا بوده است. ودر حال حاضر نیزحدود 12 سال است که مشغول کار هستم.

· نحوه عملکرد شما به چه صورتاست، تیمی فعالیت می کنید یا انفرادی؟

کار مااز بعضی جهات تیمی و از جهاتی دیگر انفرادی انجام می شود. مثلاً وقتی ما در ارتباطبا یک سوژه کار تخصصی و علمی انجام می دهیم، باید به همراه کارشناسان و متخصصانمرتبط با آن سوژه به سفر برویم. دلیل این امر هم این است که باید کارشناس پرندهشناس خصوصیات پرنده ی مورد نظر را بگوید تا ما هم بتوانیم آنچه مد نظر است را درستو دقیق انجام دهیم. ولی در مواردی که لازم است تا عکس یا نمای هنری از یک سوژهگرفته شود، به طور حتم کسی حوصله نمی کند کنار ما باشد چون ما برای گرفتن یک نماممکن است زمانی طولانی را صرف کنیم تا تصویر مورد نظر برداشت شود.

· شما طی این مدت سفرهای زیادیانجام داده اید و مسلما در ارتباط با جاذبه های طبیعت گردی و تجربیات کاری خودتانبه نکات مثبتی دست پیدا کرده اید، آیا این موارد را تا کنون در اختیار علاقه مندانقرار داده اید؟

نه، منیک مقدار در این زمینه سختگیر هستم و یکی از گران فروشترین عکاسان به حساب می آیم. چون برای تهیه این نوع کارها هزینه و وقت بسیاری صرف می شود که حاصل آن برای تولیدکننده و هنرمند، ارزش معنوی و مادی فراوانی دارد. از جهت دیگر ناشران ایرانی ارزشیواقعی برای اثر قائل نمی شوند، به طوری که قیمت عکس ها به قدری پایین است که من آنرا نوعی توهین به هنر و هنرمند می دانم. باید بگویم در حال حاضر عکاسی دیجیتال شدهولی تا چند وقت پیش کاربسیار سخت بود. الان هم با وجود تکنولوژی جدید باز هم چیزیاز ارزش وسختی کار کم نشده است. به طوری که ناشر گرانترین کادری که خریداری می کند50.000 تومان می باشد. این در حالی است که در پس این عکس ها خطرات وهزینه های بسیاری وجود دارد که متأسفانه در نظر گرفته نمی شود. البتهدر کنار این مسائل موارد حاشیه ای نیز وجود دارد و عملا انگیزه انتقال تجارب و آثاررا از تولید کننده اثر می گیرد. به همین دلیل من تصمیم گرفتم تا آثار خودم را درخارج از کشور تکثیر و چاپ کنم. چون در آن جا ارزش بیشتری برای این نوع کارهاقائلند.

· با توجه به این که شما مشاهداتمتفاوتی از گردشگری ایران و دیگر کشورها داشته اید، این موضوع را چطور ارزیابی ومقایسه می کنید؟

بایدبگویم ایران از نظر جاذبه های اکوتوریستی جزو یکی از پنج کشور اصلی دنیا به حساب میآید. این را باید در نظر گرفت که گردشگری در طبیعت، نیازی به هتل پنج ستاره ندارد. یعنی من به عنوان یک طبیعت گرد، تصمیم دارم به دل طبیعت بروم و از نزدیک با آنارتباط برقرار کرده و از آرامش و زیبایی آن لذت ببرم به همین دلیل دنبال تجملات ورفاه شهر نشینی نخواهم بود. مثلا در آفریقا ما در کومه و چادر ساکن می شدیم نه هتلیبود و نه امکاناتی، ما حتی برای استحمام هم از منبع آبی استفاده می کردیم که در آنجا قرار داشت. همه چیز ابتدایی بود و همین کشور آفریقایی در حال حاضر تعداد طبیعتگردان آن از کشور ما بیشتر است. این را هم باید بگویم که کشور ما جاذبه های زیادیدارد. ماپتانسیل های خوبی در جذب توریست طبیعت داریم کهبا وجود امکانات متناسب و مدیریت صحیح، می توانیم یکی از بهترین ها باشیم. البتهباید این را هم اضافه کنم که در مناطق بومی کشورمان هنوز فرهنگ پذیرش گردشگر رانداریم و همچنین برخی از گردشگران مان هم فرهنگ استفاده از طبیعت راندارند.

· می توانید خاطره ای از این سفرهایتان برای خوانندگان ما مطرح کنید؟

بله، بهکنیا سفر کرده بودم. یکی از روزهای سخت کاری و بعد از اتمام کارمان که زمان زیادیرا هم صرف آن کرده بودیم، به دلیل خستگی زیاد تصمیم گرفتیم که وسایل را جمع کرده وبرای استراحت به کمپ برگردیم. بعد از جمع آوری وسایل و تجهیزات به راه افتادیم و پساز طی مسیری ناگهان متوجه نه قلاده شیر شدیم که به یک گاومیش حمله کرده بودند. ماهم بلافاصله توقف کرده، از این فرصت استفاده کردیم و دوباره تجهیزات را به راهانداختیم و به سرعت فیلم و عکس گرفتیم؛ ممکن است دیگر چنین فرصت و صحنه ای فراهمنشود، ولی ما توانستیم از آن تصویر برداری کنیم و این برای من بسیار خاطره انگیزبود.

· شما در مواجهه با زیبایی هایطبیعت چه احساسی داشته اید؟

درطبیعت انرژی مثبت فراوان است و من این را به خوبی درک کرده ام. در هر نقطه ای ازجهان که باشم طلوع خورشید را دوست دارم و دیدن آن برایم الهام بخش بوده و از آنانرژی فراوانی کسب می کنم، که بر روی کارم تأثیر زیادی می گذارد. من در بسیاری ازموارد محو طبیعت شده و کاملا خودم را در آن غوطه ور حس می کنم.

· نظرتان در مورد طبیعت گردانی کهبه ایران می آیند چیست؟

اکثر آنها شیفته کویر ایران هستند و علاقه زیادی در این مورد از خود نشان می دهند. آن ها گویی گمشده ای دارند و برایشان غوطه خوردن در طبیعت کویر و حتیغلت خوردن روی شن ها جذابیت دارد.

· آیا می توانید ویژگی خاصی برایطبیعت ایران در نظر بگیرید؟

طبیعتایران منحصر به فرد است. چراکه شما ارتباط آن را با بافت بومی هر منطقه به خوبی میتوانید درک کنید، این مزیت به شکلی است که در نوع پوشش، رنگ های به کار رفته درالبسه و وسایل مورد استفاده آن ها و همچنین نوع هنر، آیین ها، سنت ها،شعرها وباورهای قدیمی دیده می شوند. همه این ها با طبیعت و موقعیت آن قوم، در جغرافیایمورد نظر ارتباط مستقیم دارد و این ویژگی ها در ایران چشمگیر هستند. مثلا در شمال ایران به دلیل طبیعت آن نوع خاصی از پوشش، رنگ و فرهنگ را می بینید کهدر جنوب ایران شکل و نمایی دیگر دارد.

· آیا در سفرها و گردش هایی که دردل طبیعت می کردید دچار مشکلی هم شده اید یا خیر؟

بلهبارها شده که گم شده ام و با سختی زیاد، دوباره راه خودم را پیدا کرده ام. یکی ازاین اتفاقاتی که همیشه در ذهن من باقی خواهد ماند زمانی است که در شمالمنطقه"آب یک قزوین" از قسمت صخره ای و زیبایی بالامی رفتم که ناگهان به دلیل مشکل فنی و جدا شدن گیره اتصال ام از ارتفاع به پایینپرتاب شده و حدود چهار الی پنج ساعت با تمام تجهیزات همراه ام از طناب آویزان وبیهوش بودم. وقتی به هوش آمدم، آفتاب در حال غروب کردن بود. در جایی دیگر در موقعیتغواصی بودم که اکسیژن ام تمام شد و کوسه ماهی هم بالای سرم چرخ می زد. با مشکلات وترفندهای زیادی خودم را به ساحل رسانده و نجات دادم. با این حال تمام این سختی هابرایم زیبا و جالب بوده و هستند.

· شما در طبیعت تجربیات زیادی بهدست آورده اید و می توان گفت به آن دلبستگی بیشتری پیدا کردید. برای طبیعت گردان چهتوصیه و سفارشی دارید که برای سفر خود در نظر بگیرند؟

اولینچیزی که باید بگویم این است که محیط زیست را دوست داشته باشند و فقط برای تفریح وگردش به طبیعت نروند. باید تا جایی که می توانند در نگهداری از آن بکوشند و ازآلوده کردن فضای طبیعت خودداری کنند. فکر کنند که دوبار ه به زودی قرار است از آنمکان استفاده کنند، پس در تمیز نگهداشتن و عدم تغییرات در آن دقت کنند، البته اینامر با اطلاع رسانی و فرهنگ سازی مطبوعات ممکن است. از طرفی دیگر در زمینه عکاسیباید نحوه عکاسی در طبیعت را بدانند و این را در نظر بگیرند که در کجا حضور دارند وآن منطقه چه موقعیت جغرافیایی و اکولوژیکی دارد. باید حیات وحش و منابع آن را بهدرستی بشناسند و با همراه بردن نقشه های تخصصی و دانستن علم نقشه خوانی، بتوانند درمواقع ضروری مسیر خود را شناسایی کرده و راه درست را انتخاب کنند. حضور در طبیعتبدون در نظر گرفتن این موارد کار خطرناکی است که برای طبیعت گردان مشکل ساز خواهدشد. به طور کلی باید با شناخت و پیشبینی کامل به دل طبیعت رفت و در این میان، بایدبه تجهیزات هم توجه داشت و وسایل مناسب با منطقه ومسیر مربوطه را با خود به همراهبرد. به طور مثال تورهای طبیعت گردی علاقه مندان زیادی را با خود به کویر می برند

/ 0 نظر / 5 بازدید